Kasa fiskalna czy drukarka fiskalna

http://www.polkas.pl/Pl/produkt/program-gastro-szef/

Każdy przedsiębiorca mający w bliskiej nazwie kasy fiskalne zmaga się na co dzień z drugimi kłopotami, które urządzenia te mogą tworzyć. Jak każdy sprzęt komputerowy, kasy nie są wolne od wad a czasem się psują. Nie jakiś właściciel firmy wie, iż w każdym elemencie, w jakim przenosi się ewidencja przy pomocy kasy fiskalnej, powinien stanowić drugie takie urządzenie - teraz na fakt awarii tego ważnego.

Brak zapasowej kasy elzab podczas dalszego sprzedawania produktów czy pomocy może powodować nałożeniem kar przez urząd skarbowy, gdyż uniemożliwi to ewidencji sprzedaży w terminie popsucia się głównego urządzenia. Wśród dokumentów przechowywanych zgodnie z kasą powinna się znaleźć książeczka serwisowa kasy fiskalnej. W materiale tym wpisywane są nie tylko wszelkie naprawy urządzenia, a także spotykają się tam dane dotyczące fiskalizacji kasy czy wymiany jej pamięci. W sztuce serwisowej wpisany musi istnieć ponad numer unikatowy, jaki został nadany kasie przez urząd skarbowy, nazwa przedsiębiorstwa i adres lokalu, w jakim gotówka jest stosowana. Wszystkie te nowości są obowiązujące w przypadku kontroli z urzędu skarbowego. Wszelkie poprawki w myśli kasy także jej naprawa przylega do działań specjalistycznego serwisu, z którym każdy przedsiębiorca używający kas, powinien zawierać podpisaną umowę. Co dużo - należy informować urząd skarbowy o jakiejś zmianie serwisanta kasy. Sprzedaż na kasach fiskalnych powinna podejmować się w forma ciągły, zatem w sukcesie zapełnienia pamięci kasy, trzeba wymienić pamięć na inną, pamiętając przy tym o odczycie pamięci. Odczyt pamięci kasy fiskalnej zapewne istnieć - też niczym jej naprawa, dokonany ale i wyłącznie przez uprawniony podmiot. Ponadto rzecz ta pragnie być dokonana w obecności pracownika urzędu skarbowego. Z odczytu pamięci kasy fiskalnej szykuje się odpowiedni protokół, którego sam egzemplarz wchodzi do urzędu skarbowego, a pozostały do przedsiębiorcy. Wymaga on ten protokół przechowywać razem z dodatkowymi dokumentami połączonymi z kasą fiskalną - jego zabieg może prowadzić nałożeniem kary przez urząd.