Ksiegowosc firmy w upadlosci

Właściciele firm często poszukują programu komputerowego, który uwolni ich od monotonnej i pochłaniającej godzina pracy przy zachowaniu dokumentacji księgowej i zestawieniach z tytułem skarbowy. Systemy księgowe spełniają wszystkie sprawy bardzo oryginalnych odbiorców, łączy je jednak elastyczność i umiejętność obsługi. Co znacznie ważne, są one dobrane do prawidłowych przepisów i elastyczne na tyle, aby odpowiadały wymaganiom jak najszerszego grona użytkowników. Oferta skierowana jest także do jednostek prowadzących pełną księgowość, kiedy a firm pokrywających się w postaci księgi zysków i rozchodów czy na bazie podatku zryczałtowanego.

Enova księgowość ma szeroką gamę funkcji potrzebnych do prawidłowego prowadzenia księgi handlowej: od zarządzania planami kont, poprzez dekretację i księgowanie, dysponowanie rozrachunkami, po obsługę środków trwałych.

Enova jest programem bardzo ubogim w obsłudze, o nowoczesnym interfejsie zapewniającym najlepszą funkcjonalność i wygodę pracy. Dzięki intuicyjnemu kreatorowi systemu początek książki z zamiarem nie sprawi kłopotów nawet mniej doświadczonym użytkownikom.

Ten pomysł w zestawieniu z drugimi daje wielu większą elastyczność. Oprócz pełnej funkcjonalności podstawowego systemu pozwala m.in. budować swoje raporty i wydruki, na indywidualny sposób opisywać zdarzenia gospodarcze, wykonywać analizy zapisów według różnorodnych cech z wykorzystaniem tzw. pól własnych, czy same rozliczać rozrachunki w częściach lub ewidencjonować je według innych typów. Możliwa istnieje dodatkowo realizacja indywidualnych rozwiązań.

Podstawowe możliwości programu księgowego: prowadzenie KPiR lub ewidencji podatku zryczałtowanego; rejestrowanie i rozliczanie ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży, rozliczenia metodą kasową, korekty VAT płatności, które nie były zatopione w okresie; ewidencja środków trwałych, a ponadto wartości niematerialnych i prawnych; standardowa obsługa wynagrodzeń; obsługa operacji kasowych gotówkowych i bezgotówkowych, raporty kasowe; wystawianie deklaracji ZUS oraz możliwość eksportu do Płatnika.