Nowy obowiazek fiskalny dla podatnikow od 1 marca 2015 r

http://bwq.pl/77f-herbasnorex-2Zobacz naszą stronę www

Zarządzamy sklepem, w jakim obrót ewidencjonujemy przy zachowaniu kasy. Bardzo często, klienci za nabyty towar chcą zapłacić w walucie obcej, głównie w euro. Czy ewidencja na kasie fiskalnej w zagranicznej walucie jest możliwa?

W klubie z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do dokonywania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z każdej sprzedaży, a zarówno do wydawania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, też jak w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który zawiera informacje, jakie powinny znajdywać się na paragonie fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria oraz warunki techniczne, które potrzebują robić kasy rejestrujące zapisane są ale w punkcie 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak dlatego, w sprawę § 14 ust. 1 tego prawa program do sprzedaży w handlu powinien mieć m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, lub jej skrótu, a także zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie daty a czasu zmiany; zapisania daty i czasu zaczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w różnej walucie w myśli fiskalnej, a jeszcze przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na inne waluty, przy czym wynik przeliczenia zgodnie z daniem kosztu i złożeniem zapłaty musi być objęty na paragonie fiskalnym po logo fiskalnym z logo danych walut; przeliczenie musi stać wyprodukowane z dokładnością nie krótszą niż sześć znaków po przecinku, a wynik przeliczenia musi stać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Również do oznaczenia skrótu nazw walut obcych używa się oznaczenia, które są obsługiwane przez Swój Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma pomysł prowadzić sprzedaż materiałów na sytuacja konsumentów, którzy uiszczają opłatę w walutach obcych, to co do zasady, musi posiadać kasę fiskalną, urządzoną w rolę, która zapewni przeliczenie kursu walut.

Z sytuacji, jaka została zobrazowania w badaniu można wywnioskować, iż nagroda za zakupione towary ma żyć leczona w euro, w toku jak wartość umowy będzie sformułowana w złotówkach. Przepisy, które dotyczą VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy wziąć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.