Strefa 0 zagrozenia wybuchem

Dyrektywa 94/9/WE (ATEX) to akt normatywny, który przenosi się zarówno do urządzeń jak oraz sposobów kontroli. Omawiane urządzenia dane są w centralnej mierze do podawania ich w odległościach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego. Dyrektywa ta istnieje dokumentem Parlamentu Europejskiego i Porady z dnia 23 marca 1994.

Zaś w polskim systemie prawnym została wprowadzona na platformie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz. 2203 Głównym zamierzeniem reguły jest przede wszystkim zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich wznoszących się do urządzeń oraz stylów ochronnych oddanych do korzystania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem właśnie metanu albo i pyłu węglowego. Dyrektywa ma jednak zastosowanie również do urządzeń i dodatkowo systemów ochronnych oddanych do spożycia w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Jednocześnie należy zauważyć, że równocześnie omawiana porada dotyczy urządzeń zabezpieczających, sterujących oraz regulacyjnych. Urządzenia te nadaje się do celu poza omówionymi strefami a które sprawiają na pewne funkcjonowanie do narzędzi oraz systemów ochronnych oddanych do gruncie w okolicach zagrożonych wybuchem. Istnieją wyłączenia stosowania dyrektywy ATEX. Omawianej informacji nie wiąże się między innymi do produktów medycznych, które użytkowane są w gronie medycznym. Nie zaczyna się jej i do sprzętu przeznaczonego do użytku domowego, sprzętu ochrony osobistej, statków, środków transportowych. Niniejszy akt prawny Unii Europejskiej posiada specjalne wymagania, które dane są w poszczególnych normach. Ponadto klasyfikuje sfery zagrożone wybuchem, które ustalają się w Dodatku nr I do dyrektywy 1999/92/WE ATEX137 z dnia 16.12.1999 "O małych wymaganiach zwiększających bezpieczeństwo i profilaktykę zdrowia pracowników potencjalnie narażonych przy pracy w obszarach z atmosferą wybuchową". Urządzenia a systemy ochronne mogą być tematem innych dyrektyw, dotyczących różnych wymiarów a które dodatkowo przewidują położenie na nim znaku CE. Znak ten winien stanowić otwarty, jasny i mocny. Obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE. Bronienie się ostatnie dnia 20 kwietnia 2016 r.